Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami!

MIŁOŚĆ CHRYSTUSA PRZYNAGLA NAS /2 Kor 5,14/

"Zachowałyśmy ten sam język,
te same ubrania, taką samą pracę,
takie samo życie,
tylko jedna nieskończona w swej głębi
i pełna tajemnic sprawa
przeszła przez nasze dusze:
to TAK, które wydało nas Twojemu Sercu"

Julietta Molland, 1902-1979, współzałożycielka Instytutu/

Skontaktuj się z nami!

MIŁOŚĆ CHRYSTUSA PRZYNAGA NAS /2 Kor 5,14/

„Wszystko zostało po dawnemu.

Zachowałyśmy ten sam język,
te same ubrania, taką samą pracę,
takie samo życie,
tylko jedna nieskończona w swej głębi
i pełna tajemnic sprawa
przeszła przez nasze dusze:
to TAK, które wydało nas
Twojemu Sercu.”

 

/Julietta Molland, 1902-1979,

współzałożycielka Instytutu/

 

Nasza strona jest w budowie.

Zajrzyj tu jeszcze kiedyś.

Zapraszamy!

Caritas Christi

międzynarodowy Instytut Świecki życia konsekrowanego

strona grupy polskiej

   Jesteśmy kobietami świeckimi, żyjemy jak inne kobiety świeckie, jako „jedna pośród wielu”, tak iż nic nie oddziela nas od nich. Właśnie w naszym życiu codziennym spotykamy Boga. Niezależnie od tego, do jakich rzeczy jesteśmy powołane, wielkich czy małych, tym, co się liczy, jest wielkość miłości, jaką w to wkładamy. Bycie jest ważniejsze od działania. Jesteśmy otwarte na innych tam, gdzie żyjemy i pracujemy, w naszej pracy, środowisku rodzinnym, wśród przyjaciół, w związkach zawodowych, w polityce, w miasteczku, parafii, w służbie Kościołowi. Kochamy ten świat, gdyż ten świat jest kochany przez Boga. Świat jest Bożym środowiskiem, jest środowiskiem, w którym Bóg oczekuje mojej współpracy. Jesteśmy solidarne ze światem w jego nadziejach, radościach i cierpieniach.Jesteśmy zaangażowane w budowaniu społeczeństwa respektującego każdą istotę ludzką, opartego na sprawiedliwości i pokoju. Gdy mamy podejmować decyzje, zarówno w ważnych kwestiach, jak globalizacja czy ochrona środowiska, jak i w kwestiach mniej istotnych, staramy się mieć te same intencje, jakie miał Syn Boży, gdy przyszedł na świat. Każda niesprawiedliwość i każde poszukiwanie prawdy, dobra i piękna jest dla nas wyzwaniem. Nie oznacza to, oczywiście, że znamy odpowiedzi na wszystkie problemy, ale raczej że wszelkie okoliczności życia i śmierci ludzi są dla nas okazją do świadczenia o zbawczym dziele Boga.        

Przez całe nasze życie chcemy być Orędziem od Boga; chcemy świadczyć o miłości Boga, być zwierciadłem i światłem Jego miłości w naszym otoczeniu. Chcemy być zaczynem, solą i światłem, aby świat zmieniał się od wewnątrz i by przemieniał się w dogodne środowisko życia dla wszystkich. Chcemy być świadkami zmartychwstania i konkretnie wcielać to Boże „tak” dla życia, żyjąc nadzieją i ufnością.Uważamy  się za pomost pomiędzy Kościołem a światem. Chcemy, żeby ci, którzy nas otaczają, poznali miłość Chrystusa i wiedzieli, że On jest pośród nich. Chcemy, by oni widzieli, że Kościół narodził się z miłości i chcemy, by rosła miłość Kościoła. Uczestniczymy również w tym, co jest może najtrudniejsze dla Kościoła, to znaczy w jego odnowie i rozwoju. Nasze powołanie prowadzi nas do serca Kościoła, który jest znakiem i środkiem głębokiego zjednoczenia całej ludzkości z Bogiem. Przez naszą donację oddajemy się Bogu, dla Kościoła. Nasze życie codzienne łączy nas z Kościołem, a nasza codzienna modlitwa za Kościół jest czymś witalnym dla naszego powołania.

Kim jesteśmy?

W Instytucie Świeckim Caritas Christi odnajdują swoje miejsce w Kościele Katolickim panny i wdowy, które szukają formy życia konsekrowanego, pozwalającej żyć w świecie. Pozostajemy w swoich rodzinach, swoim środowisku, swoim miejscu pracy, jednocześnie całkowicie oddając się Panu Bogu. Podążamy za Jezusem Chrystusem, zobowiązując się do życia według rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Spełniamy różne zadania, mamy rożne zawody i pracujemy zgodnie ze swoim wykształceniem i rolą społeczną. Choć żyjemy w różnych częściach świata, łączy nas gorąca chęć świadczenia o Panu Jezusie Chrystusie i Jego miłości wszędzie i we wszystkich środowiskach, do których jesteśmy posłane. Tworzymy siostrzaną wspólnotę, w której pomagamy sobie nawzajem na tej drodze.