Kim jesteśmy?

W Instytucie Świeckim Caritas Christi odnajdują swoje miejsce w Kościele Katolickim panny i wdowy, które szukają formy życia konsekrowanego, pozwalającej żyć w świecie. Pozostajemy w swoich rodzinach, swoim środowisku, swoim miejscu pracy, jednocześnie całkowicie oddając się Panu Bogu. Podążamy za Jezusem Chrystusem, zobowiązując się do życia według rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Spełniamy różne zadania, mamy rożne zawody i pracujemy zgodnie ze swoim wykształceniem i rolą społeczną. Choć żyjemy w różnych częściach świata, łączy nas gorąca chęć świadczenia o Panu Jezusie Chrystusie i Jego miłości wszędzie i we wszystkich środowiskach, do których jesteśmy posłane. Tworzymy siostrzaną wspólnotę, w której pomagamy sobie nawzajem na tej drodze.

   Jesteśmy kobietami świeckimi, żyjemy jak inne kobiety świeckie, jako „jedna pośród wielu”, tak iż nic nie oddziela nas od nich. Właśnie w naszym życiu codziennym spotykamy Boga. Niezależnie od tego, do jakich rzeczy jesteśmy powołane, wielkich czy małych, tym, co się liczy, jest wielkość miłości, jaką w to wkładamy. Bycie jest ważniejsze od działania. Jesteśmy otwarte na innych tam, gdzie żyjemy i pracujemy, w naszej pracy, środowisku rodzinnym, wśród przyjaciół, w związkach zawodowych, w polityce, w miasteczku, parafii, w służbie Kościołowi. Kochamy ten świat, gdyż ten świat jest kochany przez Boga. Świat jest Bożym środowiskiem, jest środowiskiem, w którym Bóg oczekuje mojej współpracy. Jesteśmy solidarne ze światem w jego nadziejach, radościach i cierpieniach.Jesteśmy zaangażowane w budowaniu społeczeństwa respektującego każdą istotę ludzką, opartego na sprawiedliwości i pokoju. Gdy mamy podejmować decyzje, zarówno w ważnych kwestiach, jak globalizacja czy ochrona środowiska, jak i w kwestiach mniej istotnych, staramy się mieć te same intencje, jakie miał Syn Boży, gdy przyszedł na świat. Każda niesprawiedliwość i każde poszukiwanie prawdy, dobra i piękna jest dla nas wyzwaniem. Nie oznacza to, oczywiście, że znamy odpowiedzi na wszystkie problemy, ale raczej że wszelkie okoliczności życia i śmierci ludzi są dla nas okazją do świadczenia o zbawczym dziele Boga.        

Przez całe nasze życie chcemy być Orędziem od Boga; chcemy świadczyć o miłości Boga, być zwierciadłem i światłem Jego miłości w naszym otoczeniu. Chcemy być zaczynem, solą i światłem, aby świat zmieniał się od wewnątrz i by przemieniał się w dogodne środowisko życia dla wszystkich. Chcemy być świadkami zmartychwstania i konkretnie wcielać to Boże „tak” dla życia, żyjąc nadzieją i ufnością.Uważamy  się za pomost pomiędzy Kościołem a światem. Chcemy, żeby ci, którzy nas otaczają, poznali miłość Chrystusa i wiedzieli, że On jest pośród nich. Chcemy, by oni widzieli, że Kościół narodził się z miłości i chcemy, by rosła miłość Kościoła. Uczestniczymy również w tym, co jest może najtrudniejsze dla Kościoła, to znaczy w jego odnowie i rozwoju. Nasze powołanie prowadzi nas do serca Kościoła, który jest znakiem i środkiem głębokiego zjednoczenia całej ludzkości z Bogiem. Przez naszą donację oddajemy się Bogu, dla Kościoła. Nasze życie codzienne łączy nas z Kościołem, a nasza codzienna modlitwa za Kościół jest czymś witalnym dla naszego powołania.

Caritas Christi

międzynarodowy Instytut Świecki życia konsekrowanego

strona grupy polskiej

 

Nasza strona jest w budowie.

Zajrzyj tu jeszcze kiedyś.

Zapraszamy!

„Wszystko zostało po dawnemu.

Zachowałyśmy ten sam język,
te same ubrania, taką samą pracę,
takie samo życie,
tylko jedna nieskończona w swej głębi
i pełna tajemnic sprawa
przeszła przez nasze dusze:
to TAK, które wydało nas
Twojemu Sercu.”

 

/Julietta Molland, 1902-1979,

współzałożycielka Instytutu/

MIŁOŚĆ CHRYSTUSA PRZYNAGA NAS /2 Kor 5,14/

Skontaktuj się z nami!

"Zachowałyśmy ten sam język,
te same ubrania, taką samą pracę,
takie samo życie,
tylko jedna nieskończona w swej głębi
i pełna tajemnic sprawa
przeszła przez nasze dusze:
to TAK, które wydało nas Twojemu Sercu"

Julietta Molland, 1902-1979, współzałożycielka Instytutu/

MIŁOŚĆ CHRYSTUSA PRZYNAGLA NAS /2 Kor 5,14/

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami